रौतहट ।। रौतहट जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको नगर सभा नहुदाँ कर्मचारीले तलव समेत नखाने भएको छ ।
विभिन्न समयमा नगर सभा गरि प्रचार गरिए पनि नगर प्रमुख गोपाल रायको कारण नगर सभा हुन नसकेको उप प्रमखु कान्ती देवी र ६ जना वडा अध्यक्षहरुले संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासण मन्त्रालयको मन्त्री लालबाबु पंण्डितलाई नगर सभा गराउनका लागि पत्र पठाउको छ ।
मिति २०७६ असोज ५ गते पठाईएको पत्रमा फतवा विजयपुर नगरपालिकाको नगर सभाको बैठक सम्बन्धमा छलफल गन नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा मिति २०७६३मा कार्यपालिकाको बैठक बसी मिती २०७६।३।३० गते नगर सभा बोलाउने निर्णय भएकोमा नगर प्रमुख तथा प्रशासकिय अधिकृतले सोमितीमा नगर सभा बस्ने भनि नगर सभा सदस्यहरुलाई सचना जारी गर्न भएन र त्यस दिन नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकत समेत नगरपालिकामा अनपस्थित हुनु भयो । मिति २०७४।४। ११ गते को दिन पुनः कार्यपालिकाको प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसी मिति २०७६।५।४ गते नगर सभा बोलाउने भनि निर्णय गरियो तर आज सम्म नगर सभा बास्ने सचना जारी भएन ।
यसरी नगरपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार माहिनाको १० गते नगर सभा हने सूचना गरी नगर सभामा बजेट सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा नगर कार्यपालिकाले नगर सभा बस्ने सम्बन्धमा पटक पटक निर्णय गर्दा समेत नगर प्रमख र प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकाको निर्णय र त्यस मन्त्रायलयबाट मिति २०७६ असार मासन्त सम्म अनिवार्य रुपमा नगर सभाबाट आ.व.२०७६।०७७ को बजेट पास गरि सक्नपर्ने भन्ने परिपत्र समेतको उल्लंघन गरेर कनानु विपरित कार्य गरी नगरपालिकाबाट गर्नपर्ने सेवा प्रवाह अवरुद्ध गर्ने र जनताको मौलिक हक, प्रचलनमा समेत बाधा पु¥याउनुका साथै नगरपालिकाको विकास कार्यक्रममा अवरोध गरेर पदियदायीत्व पुरा नगरेकोले नीजहरुमाथि आवश्यक काननी कार्यवाही गरी पाऊ र तत्काल नगर सभा बोलाई आ.व. २०७०७७ को बजेट पारित गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरी पाउन भन्न लेखिएको छ ।
पत्रमा वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष संजय प्रसाद, वार्ड नं. ३ का वडा अध्यक्ष दिपनाराय साह सोनार, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष ब्रह्मानारयण राय यादव, वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष हिरा राय यादव, वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष सूर्य नारायण खाँ थारु, योगेन्द्र प्रसाद चौधरी लगायतले हस्ताक्षर गरि पत्र पठाएको हो ।

मितीमा नगर सभा बस्ने भनि नगर सभा सदस्यहरुलाई सचना जारी गर्न भएन र त्यस दिन नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकत समेत नगरपालिकामा अनपस्थित हुनु भयो । मिति २०७४।४। ११ गते को दिन पुनः कार्यपालिकाको प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसी मिति २०७६।५।४ गते नगर सभा बोलाउने भनि निर्णय गरियो तर आज सम्म नगर सभा बास्ने सचना जारी भएन ।
यसरी नगरपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार माहिनाको १० गते नगर सभा हने सूचना गरी नगर सभामा बजेट सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा नगर कार्यपालिकाले नगर सभा बस्ने सम्बन्धमा पटक पटक निर्णय गर्दा समेत नगर प्रमख र प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकाको निर्णय र त्यस मन्त्रायलयबाट मिति २०७६ असार मासन्त सम्म अनिवार्य रुपमा नगर सभाबाट आ.व.२०७६।०७७ को बजेट पास गरि सक्नपर्ने भन्ने परिपत्र समेतको उल्लंघन गरेर कनानु विपरित कार्य गरी नगरपालिकाबाट गर्नपर्ने सेवा प्रवाह अवरुद्ध गर्ने र जनताको मौलिक हक, प्रचलनमा समेत बाधा पु¥याउनुका साथै नगरपालिकाको विकास कार्यक्रममा अवरोध गरेर पदियदायीत्व पुरा नगरेकोले नीजहरुमाथि आवश्यक काननी कार्यवाही गरी पाऊ र तत्काल नगर सभा बोलाई आ.व. २०७०७७ को बजेट पारित गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरी पाउन भन्न लेखिएको छ ।
पत्रमा वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष संजय प्रसाद, वार्ड नं. ३ का वडा अध्यक्ष दिपनाराय साह सोनार, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष ब्रह्मानारयण राय यादव, वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष हिरा राय यादव, वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष सूर्य नारायण खाँ थारु, योगेन्द्र प्रसाद चौधरी लगायतले हस्ताक्षर गरि पत्र पठाएको हो ।

हाम्राे यूटुव टीभी हेर्नकाे लागि यहाँ किलिक गराै ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here